Sbíjecí automat na palety paletomat

Automatizace výroby dřevěných palet

Česká republika, která v současné době patří mezi největší evropské výrobce resp. exportéry dřevěných palet EUR a jednocestných palet, zaznamenala v posledních desetiletích velký rozvoj v používaných technologiích. Před rokem 1990 se palety vyráběly víceméně ručně pomocí kladiva a volně sypaných řebíků. Ne že by již v této době neexistovaly pneumatičtí "pomocníci". Pro sbíjení palet byly k dispozici hřebíkovačky včetně tzv. řadičů na volné hřebíky. Ale vzhledem k jejich relativně vysoké pořizovací ceně (v řádu statisíců korun), nebyla tato technologie dostupná všem výrobcům palet. Postupem času, kdy vzrůstal tlak na kvantitu i kvalitu, byli výrobci nuceni do používání efektivnějších a produktivnějších technologií. Jedním z kroků řešení problému bylo používání ručních pneumatických hřebíkovaček na páskované hřebíky, které výrobní produktivitu posunuly o nutný kus dopředu. Na rozdíl od hřebíkovaček na volné hřebíky byla pořizovací cena tohoto nářadí výrazně nižší. V současné době středně velcí a větší výrobci palet si bez těchto pomocníků výrobu palet ani nedovedou předatavit. Nicméně i tato technologie je úzce spjatá s člověkem a ruční výrobou a má své objemové a ekonomické limity. Dnes, kdy se situace vyhrotila natolik, že výroba palet balancuje na hraně efektivity (vzrůstající ceny materiálu - dřeva, tlak za strany odběratelů na snižování cen palet a současně zvyšování kvality výroby, vzrůstající cen alidské práce), nutí výrobce posunout výrobu o další technologický krok dopředu. Způsobem, jak zlevnit výrobu palet, je jejíplná, resp. částečná automatizace. Právě typ automatizace spolu s typy vyráběných palet rozděluje tuto technologie na dva směry.

První možností je plně automatizovaná linka, která využívá při výrobě palet lisu na volné hřebíky. Tato linka, která kromě lisu obsahuje navíc automatický ořez, vypalování značky (zejména u palet EUR) a štosování palet je vhodná pouze pro skutečně velké provozy, vyrábějící 20.000 palet měsíčně a více. Za předpokladu výroby jednoho typu palety, například EUR, se tak technologie vzhledem k velké výrobní produktivitě, obsluze minimálním počtem pracovníků a používáním volných hřebíků jeví jako nejefektivnější způsob. Samozřejmě návratnost velké investice do těchto linek, která se pohybuje v řádech milionů podle výrobce a provedení, je úzce spjata s co největším množstvím vyrobených palet.

Druhou cestou automatizace výroby se tzv. paletomat. Tento stroj, který využívá při výrobě sbíjecí jednotky na páskované hřebíky, si nachází své místo zejména u menších a středně velkých výrobců, produkujících palety různých typů a velikostí. Pro tyto stroje hovoří hned několik důvodů resp. výhod. První z nich je významně nižší pořizovací cena. Paletomaty mají v porovnání s lisy menší produktivitu, běžně asi 400 až 5400 palet EUR za 8 hodin. Na druhé straně jsou ovšem značně flexibilní. Většina současných výrobcůpalet nevyrábí pouze jeden typ palety, ale jejich škála je daleko širší. Poptávka trhu se navíc neustále mění a nutí výrobce pružně reagovat. Navíc možnost pozdější úpravy stroje podle typu nové palety či jeho doplnění o další zařízení (ořez, vypalování, štosování) a tím zplnoautomatizování celého výrobního procesu staví tuto technologii do ekonomick yzajímavé roviny. Někdy je diskutovaným aspektem nutnost používání páskovaných hřebíků, které jsou samozřejmě dražší než hřebíky volné, přibližně o 25%. Je nutné si ovšem uvědomit, že časově velmi efektivní technologie současného sbíjení palety shora i zdola používání volných hřebíků stejně neumožňuje.

V současné době není na našem trhu mnoho českých výrobců těchto linek, resp. paletomatů; proto vzniká prostor pro firmy dodávající zahraniční technologii, která ale mnohdy bývá předražena. Proto se již na českém trhu začínají objevovat sbíjecí stroje od českých výrobců, které jsou co do kvality plně srovnatelné se zahraničními výrobky. Důkazem toho je i rostoucí poptávka po těchto strojích, která ukazuje, že automatizace při výrobě palet je cesta správným směrem.

  • výrobce: air hammer
  • rozměr palety: max. 1400 x 1300 mm
  • produktivita: 400-450 palet EUR / 8 hodin (obsluha 2 lidé, přísun materiálů, doplňování hřebíků, atd.)
  • řízení stroje: zadávání polohy hřebíků pro různé typy palet (v souřadnicovém systému, manuální nastavování poloh hřebíkovaček s ukládáním do paměti počítače)
 

Nově prodej dřevních pelet

Od 1.5.2016 jsme zahájili prodej dřevních pelet .

Nový sklad stavebního řeziva

V září 2012 jsme rozšířili prodejní sklad stavebního řeziva o novou halu o ploše 300m2.

Pozvánka do skladu stavebního řeziva

Zveme Vás do našeho zavedeného prodejního skladu stavebního řeziva ve Ždírci nad Doubravou, Žďárská 501.

Stavební řezivo za cenu, která Vás potěší!

Prodejní doba: Po-Pá 8:00 - 14:30.

Sídlo společnosti
HK Dřevovýroba spol. s.r.o.
Brodská 175
582 63 Ždírec nad Doubravou

Telefony
Prodej: 724 780 884
Výroba: 725 556 494
Sekretariát: 724 780 883
Jednatel: 602 417 387